,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტის ფარგლებში აქტიურად დაიწყო სტუდენტთა სამოქმედო პროექტების განხორციელება.

 გორის სახელმწიფო სასწავ...

პროექტის ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ ფარგლებში ქუთაისში მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ადამიანის უფლებების თემაზე, შეხვედრაზე მოწვეული იყო ბეს...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტის ფარგლებში გორის მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტრენინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხზე, რომელსაც უძღვებოდა ზვ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტის ფარგლებში თელავის მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტრენინგი უმცირესობათა ინტეგრაციის საკითხზე. ტრენინგს უძღვებოდა გიორ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2022’’ პროექტს ფარგლებში ზუგდიდის მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტრენინგი თემაზე ,,პარლამენტის საქმიანობის ახალი მექანიზმები და მოქა...