,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში ქუთაისის უნივერსიტეტისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: ანანო ამყოლაძემ, საბა ბ...

2023 წლის 17 ივნისისს სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებთა ფაკულტე...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: ანა კორტი, ლიზა კახაბერიძე და ნათია მამისაშვილი ახორციელე...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები: მეგი ფიფია, იკა ბოხუა და დიმიტრი ძი...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები: ალექსანდრე სადაღაშვილი, ნატა ბიჩენოვი და გვანცა გვიმრაძე ახო...