პროექტი ,,ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გაძლიერება დემოკრატიის მხარდაჭერისათვის’’ დაიწყო!
9-10 სექტემბერს მონაწილეებისთვის ჩატარდა ტრ...


ვეძებთ პროექტში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტებს!!!!!

 სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია იწყებს მონაწილეთა მიღებას პროექტში „ ინფორმაციუ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023’’ ფინალური ღონისძიებით დასრულდა.

პროექტი საქართველოს 7 რეგიონში: თბილისში, შიდა ქართლში, კახეთში, სამცხე-ჯავახეთ...

4 ივლისს ,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’  მონაწილეებისთვის ჩატარდა შემაჯამებელი ვორკშოფები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.


ვო...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში ზუგდიდში რეგიონული პრეზენტაცია ჩატარდა, რომელზეც სტუდენტებმა შეაჯამეს თავიანთი პროექტების მიზნები, განხ...