ზუგდიდიში რეგიონული პრეზენტაცია ჩატარდა

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში ზუგდიდში რეგიონული პრეზენტაცია ჩატარდა, რომელზეც სტუდენტებმა შეაჯამეს თავიანთი პროექტების მიზნები, განხორციელებული აქტივობები და შედეგები.

 ზუგდიდში განხორციელდა შემდეგი სამოქალაქო ჩართულობის პროექტები:

 ,,ადევნების დანაშაულის დროს სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება’’- ავტორები: გიგი ცქვიტაია, ნინო წულაია და ნიკა ბოხუა;

 ,,არაფორმალური განათლების როლი ახალგაზრდების დასაქმებაში“- ავტორები: ნიკა ჭიჭინაძე, სალომე გამისონია და ალექსანდრე ფირცხელიანი;

 ,,გახდი აქტიური მოქალაქე საკუთარ თემში’’-ავტორები: მეგი ფიფია, იკა ბოხუა და დიმიტრი ძიმცეიშვილი.

 „სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023" ხორციელდება ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით.