28 ოქტომბერს პროექტ  ,,საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური (ICT) უნარები დემოკრატიის გაძლიერებისთვის’’ ფარგლებში ჩატარდა სტუდენტთა და ახალგაზრდა...

პროექტის ,,ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გაძლიერება დემოკრატიის მხარდაჭერისათვის’’ პირველი ეტაპი დასრულდა, რომლის ფარგლებში მონაწილეებს ჩ...

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია პროექტის ,,საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური (ICT) უნარები დემოკრატიის განვითარებისთვის'' ფარგლებში აცხადებს მონ...

პროექტი ,,ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გაძლიერება დემოკრატიის მხარდაჭერისათვის’’  გრძელდება!

16-17 სექტემბერს მონაწილეებისთვი...


პროექტი ,,ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გაძლიერება დემოკრატიის მხარდაჭერისათვის’’ დაიწყო!
9-10 სექტემბერს მონაწილეებისთვის ჩატარდა ტრ...