,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: ნიკა ჭიჭინაძემ, სალომე გამისონიამ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში ახალციხეში რეგიონული პრეზენტაცია ჩატარდა, რომელზეც სტუდენტებმა შეაჯამეს თავიანთი პროექტების მიზნები, გა...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: თამარ ჯახუამ, მარიტა ხარშილაძემ და თბილისის სახელმწიფო ს...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: შორენა ქუქჩიშვილმა, მარიამ ზედგინიძემ და ნარგიზ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის” ფარგლებში თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: გენო ხვიჩავამ, მარიამ ჯალანდარმა და მარი შაშვიაშვილმა წარმატებით...