"სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის" ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: ლიზა ჭუმბურიძემ, ქეთევან გოგოლაშვილმა და მარიამ ვაჭრიძემ წარ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში გორში რეგიონული პრეზენტაცია ჩატარდა, რომელზეც სტუდენტებმა შეაჯამეს თავიანთი პროექტების მიზნები, განხორც...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის ფარგლებში’’ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: სალომე ფუტკარაძემ, თამთა პაქსაძემ და გიორ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: ნიკა ჭიჭინაძემ, სალომე გამისონიამ...

,,სამოქალაქო ჩართულობის სკოლა 2023-ის’’ ფარგლებში ახალციხეში რეგიონული პრეზენტაცია ჩატარდა, რომელზეც სტუდენტებმა შეაჯამეს თავიანთი პროექტების მიზნები, გა...