16 სექტემბერს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სამოქალაქო განათლების კურს  „დემოკრატია და მოქალაქეობის" სწავლება დაიწყო. საგანს მეორე კურსის ჟურნალისტებ...

23 ივლისს სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია "დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივ...

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის წევრებს ჩაუტარდათ ტრეინინგი პროექტის დაგეგმვასა და მართვაში. მონაწილეებს ქონდათ საშუალება გაცნობოდნენ, როგორც თეორიულ მასალებ...

27 ივნისს სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით ქორთიარდ მარიოტში გაიმართა კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოში სამოქალაქო განათლების სწავლების სფეროშ...

27 ივნისს ქორთიარდ მერიოტში სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციასა და საქართველოში მოქმედ 21 უნივერსიტეტის რექტორს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომლის...