ნამდვილად გვჭირდება თუ არა მთავრობა? რა არის კარგი მმართველობის ძირითადი ელემენტები? რა არის ადამიანის უფლებები? რატომ არის მოქალაქის ჩართულობა აუცილებელი დემოკრატი...

16 სექტემბერს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სამოქალაქო განათლების კურს  „დემოკრატია და მოქალაქეობის" სწავლება დაიწყო. საგანს მეორე კურსის ჟურნალისტებ...

23 ივლისს სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია "დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: მიღწევები და პერსპექტივ...

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის წევრებს ჩაუტარდათ ტრეინინგი პროექტის დაგეგმვასა და მართვაში. მონაწილეებს ქონდათ საშუალება გაცნობოდნენ, როგორც თეორიულ მასალებ...

27 ივნისს სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის ორგანიზებით ქორთიარდ მარიოტში გაიმართა კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა საქართველოში სამოქალაქო განათლების სწავლების სფეროშ...