სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის მისიაა:

  • სამოქალაქო ცნობიერებისა და ჩართულობის დონის გაზრდა ქართულ საზოგადოებაში აქტიური და განათლებული მოქალაქეების განვითარების მხარდაჭერის გზით;
  • ასოციაცია შეეცდება სამოქალაქო განათლების გაძლიერებასა და ინსტიტუციონალიზაციას და ასევე, საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ინოვაციის, მოქმედებისა და განათლების ცენტრად ჩამოყალიბებას.