ასოციაციის მიზნები

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის მიზნებია:

  • საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღება და სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა;
  • სამოქალაქო განათლების სფეროში კვლევითი, ასევე არასამეწარმეო საგამომცემლო და  მთარგმნელობითი  საქმიანობის ორგანიზება;
  • სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსის შინაარსის, ინტერაქციული სასწავლო მეთოდებისა და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა;
  • საუნივერსიტეტო დონის სამოქალაქო განათლების კურსის პედაგოგთა პროფესიული განვითარების უზრუნველყოფა.