სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია "დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში - მიღწევები და პერსპექტივები"