საერთაშორისო კონფერენციას "მოქალაქე და სამოქალაქო საზოგადოება პოსტ-სოციალისტურ სახელმწიფოებში"