მესამე საერთაშორისო კონფერენცია “სამოქალაქო განათლება და დემოკრატიის გამოცდილება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში“