დიალოგები დემოკრატიაზე- "ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის საკითხები საქართველოში"