"დემოკრატია და მოქალაქეობის" სტუდენტთა სამოქმედო პროექტების პრეზენტაცია კავკასიის უნივერსიტეტში