კურს "დემოკრატია და მოქალაქეობის" განვითარებაზე მუშაობის პროცესი